Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Anasztázia könyvek - Oroszország zengő cédrusai sorozat

2012.01.21

Részlet Vlagyimir Megre: Az új civilizáció; Oroszország zengő cédrusai 8. kötetéből

Az Új Civilizáció – részlet

Részlet Vlagyimir Megre: Az Új Civilizáció; Oroszország Zengő Cédrusai 8. kötetéből.
Mottó: Ennek okán, ha az embernek nincs saját hektár földje, akkor sehol sem talál olyan élelmet, amely emberhez méltó volna. Igaz, ha van pénze, vehet zöldséget. De vegyék, kérem, figyelembe azt is, hogy az ilyen zöldség nem Önök miatt termett. Vlagyimir Megre
Az alábbi részlet, a könyv magyar fordítójának engedélyével olvasható !

„Hölgyeim és uraim, - én meg vagyok róla győződve, hogy az olyan fogalmaknak, mint a Szeretet-Szerelem, a Szellemiség, feltétlenül meg kell lennie a maguk megfelelő materiális megtestesülésének. Az egy hektár földterület, amelyre gondolok, és amelyről Anasztázia beszél, nem csak egy egyszerű kimért földterület. Ez egy olyan „TÉRSÉG" , amelynek segítségével Önök összekapcsolódnak a Világűrrel. E térségre, és általa Önökre is reagálni fog a Világegyetem minden égi teste. Barátaikká, segítőtársaikká és alkotó partnereikké válnak az együttes teremtésben.
Figyeljék meg, mi is történik a természet törvényeivel! Vegyünk egy közönséges" virágot - a kamillát. E pici virág is megbonthatatlanul össze van kötve a Világmindenséggel, a bolygókkal, a Nappal. Kibontja szirmait, amikor a Nap az égre hág, s bezárja, amikor nyugovóra tér. Tökéletes harmóniában állnak egymással. A kilométerek milliárdjai és fényévei sem tudják őket elválasztani egymástól. Együtt vannak: a hatalmas Nap és a parányi földi virágszál. Tudják, hogy csak és csupán együtt lehetnek a roppant Világmindenség harmóniájának társteremtői. De nem csak a Napra reagál minden egyes apró földi növény. Ugyanúgy reagál a bolygóra is, az emberre, az érzései energiájára. A tudósok
kísérletet végeztek. Egy szobanövényhez érzékelő berendezést kapcsoltak, s annak mutatója lejegyezte a legkisebb energetikai impulzust is, amely a virágból indult ki. Néhány ember lépett egymás után a helyiségbe. Az egyik csak elment mellette, a másik a virághoz lépett és megöntözte, a harmadik letépett róla egy levélkét. A műszerek lejegyezték, hogy amikor a növényhez az az ember lépett, amelyik letépte levelét, a növény remegni kezdett és a műszer mutatója kilendült megszokott pályájáról. Gyakran észlelni hasonló jelenséget - a virágok elhervadnak, amikor a gazda elmegy. Tehát tudjuk, hogy minden növény reagál az emberre. Szeretheti az embert, vagy nem. Következésképpen - a növények közlik bolygóikkal, hogy szeretnek-e valakit vagy sem. És most képzeljék el, kérem, hogy az Ön birtokában van egy bizonyos Tér". Ez nem egyszerűen csak egy hektár föld, amelyre eladás céljából burgonyát ültet, hanem ez egy olyan hektár föld, amelyen Ön egy bizonyos meghatározott tudásszinttel, szellemi szinttel rendelkezve „teremteni-alkotni” kezd. Tehát van saját területe, amelyen rengeteg növény van. Ezeket a növényeket nem fizetett napszámosok ültették, hanem közvetlenül Ön, saját maga. Minden egyes növény, minden egyes fűszál szeretettel fordul Önhöz , hiszen ezek a növények „élő lények”, amelyek össze tudják az Ön számára
gyűjteni a Világmindenség legjobb energiáit. Összegyűjteni és átadni azokat Önnek. A növények nem csak a Föld energiáival táplálkoznak. Köztudott, hogy vannak olyan növények, amelyeknek nincs szükségük földre. Ötezer évvel ezelőtt az ókori Egyiptomban papok éltek, akik rengeteg különböző vallást hoztak létre. Ezek a papok egész népeket irányítottak és ők voltak koruk leggazdagabb emberei is. Palotáik pincéi tele voltak arannyal és ékszerekkel megrakott ládákkal, sok-sok titkos tudományt ismertek, sőt, még a fáraó is hozzájuk járt tanácsért és pénzért. Eközben minden magas posztot betöltő papnak megvolt a saját hektár földje, amelyen nem engedte, hogy rabszolgák dolgozzanak. E leggazdagabb emberek számtalan tudományt ismertek, s ismerték az egy hektár föld titkát is. Egyiptom ókori templomainak, a papok templomainak a falán ez állott: „Rabszolgádtól ételt ne fogadj el!” Ez egy példa.
Tessék, egy másik példa: az ókori Rómában a szenátorok parancsban adták ki, hogy ha a rabszolga meg tudta művelni a földet és kapott is, akkor az ilyen rabszolgát egy másik tulajdonosnak csak a földjével együtt volt szabad eladni.
Vajon miért adtak a római szenátorok földet bizonyos rabszolgáknak? S pénzt is, hogy azon még házat is építsenek maguknak? Ennek egyetlen oka volt. Hogy elvigyék tőlük a termés 10 %-át, amely magába szívta annak a szeretetét és törődését, aki azt termesztette. Csak ilyen termésnek van haszna. Az egyiptomi papok és az ókori Róma szenátorai tudták, milyen táplálék kedvező az ember számára. Azokat a termékeket, amelyeket manapság fogyasztunk, semmilyen esetben sem lehet tápláléknak nevezni, mert „ holtak „ . Hatalmas a különbség azon bogyók között, amelyeket egy bokorról tép le az ember és azonnal meg is eszi, és amelyet a boltban vásárol. A gond nem csak az, hogy a bolti fonnyadt, hanem az, hogy nincs benne energia. Nem tudja táplálni az emberi lelket. Arról pedig már nem is beszélek, hogy technokrata világunk olyan fajta növényeket hozott létre, amelyek mutánsok. Ennek okán, ha az embernek nincs saját hektár földje, akkor sehol sem talál olyan élelmet, amely emberhez méltó volna. Igaz, ha van pénze, vehet zöldséget. De vegyék, kérem, figyelembe azt is, hogy az ilyen zöldség nem Önök miatt termett. Egyáltalán nem az emberek miatt - a pénz miatt. Nincs olyan betegség, amelyet ne tudna kigyógyítani a Szeretet Tere - az a Tér, amelyet az ember maga, saját kezével és lelkével hozott létre.
Az emberek Isten gyermekei. A növény- és az állatvilág, a levegő és a bennünket körülvevő tér szintén Isten teremtményei. Mindez együttesen nem más, mint  Isten Szellemének a megtestesülése. Ha valaki magas spirituális tudással rendelkező embernek nevezi magát, mutassa meg saját spiritualitásának a megtestesülését! Képzeljük csak el, hogy most föntről Isten figyel bennünket. Azt látja, hogy valaki villamost vezet, gyermekei közül mások épületeket építenek, van, aki az áruházban a pult mögött áll és árul - elárusító. Ilyen mesterségeket Isten nem teremtett. Az ilyen mesterségek rabszolgáknak valók. Isten nem akarta, hogy gyermekei rabszolgák legyenek. Isten egy csodákkal teli világot alkotott, és e világot gyermekeinek adta, hogy uralkodjanak fölötte. Vegyétek és használjátok! Ehhez azonban nélkülözhetetlen ezt a csodás világot megértenünk. Meg kell értenünk, mi a Hold, a fű, miért nevezik az egérfarkat egérfaroknak. Akkor tehát, mi is voltaképpen az egy hektár föld? Egy olyan hely, amelyen az embernek arca verítékével kell dolgoznia? NEM ! Ez az a hely, ahol az embernek egyáltalán nem kell dolgoznia! Ez az a hely, amely által az embernek a „Világot" kell irányítania. Mondják meg, kérem, ki ad több örömöt Istennek: az ember, aki a villamost vezeti, vagy az, aki földecskéjét, bármilyen pici legyen is, Paradicsomkertté változtatta? Természetesen az, aki e parányi földet saját munkájával földi Paradicsommá alakította! Vajon a mai emberek feltárhatják-e a világűrbe vezető utat? Vajon elkezdhetik-e birtokba venni a Marsot, a Holdat? Nem! Azért nem, mert akkor ott is megjelennek a fegyverek, felbukkan a piszok, ott is háborúk lesznek, úgy, ahogy a Földön is. De az ember azért lett teremtve, hogy birtokba vegyen más világokat is. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, amikor az ember már megértette, és birtokba vette a Földet. A bolygó birtokba vételének a módja egyáltalán nem technikai, hanem pszichoteleportikus. Az embernek meg kell értenie, miben rejlik a Világegyetem valódi szépsége. Zürichet, az Önök városát, gyönyörűnek tartják. Ezerszer is elmondhatjuk: gyönyörű. De mi benne az, ami annyira szép? Igen, nagyon tiszta itt minden. Igen, látszatra sok itt a jólétben élő ember. De valóban annyira szép a föld, ha aszfalt borítja? Jó-e az, ha csak néhol - imitt - amott - vannak zöld szigetek? Jó-e az, ha a város közepén haldoklik egy pompás cédrusfa? Fuldoklik az égéstermékektől. Fuldoklik a kipufogók füstjétől. De nem csak a cédrusfa haldoklik. Haldoklik e füsttől az ember is, aki a városban él, vagy áthalad rajta. El kell gondolkodnunk azon, mit hoztunk létre a Földön. Egyszerűbben is el lehet mondani : vegyünk mindnyájan egy kis földterületet, szedjük össze minden erőnket, teljes szellemiségünket és hozzunk létre egy icipici, de konkrét édenkerti szegletet! Változtassuk a nagy Föld e pici szegletét
virágzó kertté, megtestesítve közben saját szellemiségünket, ahogy azt Isten is tette. Ha ezt különböző országokban milliók teszik meg, akkor az egész Világ egy hatalmas virágokban pompázó KERTTÉ változik, és nem lesznek háborúk, mert az emberek milliói e csodálatos együttes teremtéssel lesznek elfoglalva. Ha pedig egyszer majd az oroszok Svájcba vagy Németországba mennek, akkor ezt csupán azért fogják tenni, hogy az ott létező pompázatos élő oázisokban gyönyörködjenek, hogy az igaz spiritualitás megtestesülésében szerzett tapasztalatokat az ott élő embertársaikkal kicseréljék. Oroszország, sajnos, most inkább a Nyugathoz szeretne hasonlítani. Amikor az orosz politikusok a nyugati országokról beszélnek, olyan kifejezéseket használnak, mint : „magasan fejlett, civilizált”. Politikusaink még nem tudják, hogy a Nyugatot nem csak gyorsan utol lehet érni, de jelentősen le is lehet hagyni. Ez azonban csak abban az esetben történhet meg, ha fordított irányba futunk. Egyáltalán nem akarom kisebbíteni vagy sértegetni az Önök nyugati civilizációját. Hiszen mi szellemiségről beszélünk, őszintének kell egymással lennünk. A szellemiséget nem lehet csak az anyagi javak bőségével, a technikai vívmányokkal mérni. Az emberiség fejlődésének ilyen egyoldalú, technokrata útja az emberiséget elkerülhetetlenül a szakadékba vezeti. Önök, akik itt összejöttek, ezt kétségtelenül elismerik. Ha így van, akkor azt is el kell ismerniük, hogy előttünk a szakadék felé Önök futnak, mi pedig Önök után. Próbáljanak megállni, kérem, elgondolkodni azon, mi is történt a világunkkal! Ha ezt fel tudják ismerni, kiáltsák az Önök mögött futóknak: Álljatok meg! Ne fussatok, itt szakadék van, mi már a széléhez értünk! Keressetek más utat! Nekünk, mindnyájunknak, akik belehallgattunk szívünk dobogásába, át kell térnünk a spiritualitásról szóló szavak hangoztatásáról azok megtestesítésére. Egy hektár föld - a Földön, mint bolygón, csak egy pici, parányi pont. De ilyen pontok milliói virágzó KERTTÉ változtatják az egész bolygót. A virágszirmok trilliárdjai, a gyermekek vidám kacaja és az idősebbek boldog mosolya így tudósítja majd a Világegyetemet: - A földi emberek készen állnak a nagy Együttes Teremtésre!"
Várunk téged, Ember! - válaszolják a Világmindenség bolygói. Várunk téged, Isten méltó Gyermeke! A mi évezredünk rakta le a hatalmas transzformáció alapköveit a Földön. Több tízezer orosz család törekszik arra, hogy legyen saját hektár földje. Az apa és az anya, akik a valóságban teremtik meg gyermekeik számára a Szeretet Terét, spirituálisabbak, mint a leghíresebb bölcsek, akik a spiritualitásról csak beszélnek. Gyönyörű, illatozó virág, ízes-zamatos gyümölcsű fa képében sarjadjon ki a Földből minden egyes ember Szelleme, s így történjen ez bolygónk minden egyes hektárján!

Miután e szavak elhangzottak, a teremben egy ideig néma csönd honolt, majd kitört a tapsvihar. Zürichben másnap is felszólaltam. A terem ismét zsúfolásig megtelt. Itt voltak a mi volt állampolgáraink is. Gondolom, eléggé összefüggéstelenül beszélhettem, ráadásul tolmács segítségével, az emberek mégsem mentek el, hallgattak, mert abban a teremben nem csak én beszéltem, jelen volt egy hatalmas, magasabb erő is. Nagyon egyszerű és konkrét, ugyanakkor rendkívüli, az emberi lélek mélységeiben az évezredek folyamán megőrzött erő - az „ember-teremtő"
igazi életképe utáni epekedő vágy. Ekkor ez a gondolat merült fel bennem: Vajon kell-e bárkinek bizonygatni, hogy feltétlenül hazatér Oroszország összes fia, leánya, akiket egykor rossz szél fújt el. Visszatérnek!"

Emlékezzenek vissza Anasztázia szavaira: Oroszországba e napon vendégek érkeznek. Mint tékozló fiak, térnek hozzá vissza, mindazok, akiket a Föld egykor atlantisziaknak szült. Ezért játszanak gitárjaikon mindenfelé a bárdok! Levelet írnak majd az öregek gyermekeiknek, s a gyermekek is szüleiknek. Mi is - te is, én is - hirtelen zsenge ifjakká leszünk. Ahogyan először lesznek ifjakká az emberek is."

Forrás:
reinkarnáció - ASZTRÁLUTAZÁS - új energia
http://www.asztralutazas.hu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=989