Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A NŐ szakrális küldetése

2012.05.07

 Isten Anya – a nyelvünkben megőrzött módon – két alakban van jelen a Magyar tudatban.

                                                                                   

NagyBoldogAsszony-ként és Szűz Anya/Mária-ként.

 

NagyBoldogAsszony-ként az Isten Nő ÉGI mivoltát fogalmazzuk meg, Szűz Anya/Mária-ként az Ő Földre inkarnálódott megnyilvánulását. Hasonlatosan ahhoz, amikor az Univerzális Krisztus Lény földi megnyilvánulásáról beszélünk, Jézusról. Mindkét esetben az ISTEN EMBER iránti legnagyobb SZERELMETESSÉGE nyilvánul meg a „lejövetel”, a testesülés révén.

 

Magyar hagyományunk szerint az évkör kezdő hónapja BoldogAsszony hava. Népünk Nagy Boldog Asszony-nak 7 minőségét ismeri, amit az évkörben 7 Boldog Asszony ünnep jelöl. Gyertya - (valójában TŰZ) szentelő BoldogAsszonnyal kezdődik február, vagyis jégtörő hava legelején, bár már a január eleji „Vízkereszt” is a vízzel ÉS tűzzel való keresztelés ősi szertartásának Női része.

 

Majd Gyümölcsoltó BoldogAsszony, Sarlós BoldogAsszony, Hamvas BoldogAsszony, Nagy BoldogAsszony, Kis(Boldog)Asszony következik sorra, végül Fogolykiváltó, vagy Eketiltó BoldogAsszony zárja az évkört. Szépen rajzolják a nő évkörben betöltött szerepeit.

 

Szűz Anya/Mária kapcsán fontos megemlítenünk, hogy az ő szűz mivolta megint csak nem a fizikai értelemben fontos, vagyis nem házasság-jogilag, - azaz nem profán, világi értelme van!

 

Valójában ezt akkor értjük meg, ha a szeplőtelen fogantatás ünnepére rácsodálkozunk. Ez december 8.-án van, amit szerényen szintén névnapként jelöl a naptár: Mária nap van ekkor. Többen Jézus fogantatására gondolnak, holott Mária fogantatásáról van szó ANNA méhében! Ez IS szűznemzéssel történt, (Partheo-genesis) vagyis hogy tiszta fény által, Szakrális Egyesülés révén. Ugyanaz a Gábriel arkangyal jelenti meg férjének a gyermekáldást, mint majd 15 évvel később Jézus érkezését. (ANNA neve is mágikus tudást hordoz, ugyanis tükörszimmetrikus volta miatt nem lehet fekete mágikus módon „megrontani”, „visszafelé” olvasva is ugyan azt adja!)

 

Ennek értelme abban áll, hogy a Földön túli Tiszta Fény torzulatlanul csak oly tükörben, - anyaméhben – „láthatja meg magát” vagyis képet formálhat, - képeződhet, -  amelynek tisztasága alig, vagy nem tér el az Övétől. Hogy nyelvünk, a szépséges Magyar nyelv mennyire égi eredetű, - Fény Világból való, arra itt is áll a bizonyíték. Képződni azaz teremtődni a képez, leképez ige nyomán lehet, vagyis kép-et alkotni ugyebár a FÉNY tud! Fényből teremtődik minden!

 

Ez egy előkészített, sőt titokban, csendben előkészített csoda! Isteni CSODA!

Szűz Anyánk születése napja KisAsszony napja, vagyis szeptember 11. (Kr.e. 22, este fél 9-kor Saturnus, Hold, Vénusz, Föld bolygó-állásnál), ami pont 10 HOLD hónap, azaz 9 Nap hónap, a „szeplőtelen Fogantatás” december 8.-i dátumától, ami a földi kihordás ideje nálunk, embereknél.

 

A Magyar Szent Korona Őfelsége kódja szerint Szűz Mária 16 évesen szülte gyermekét, a Mi Urunkat, Jézust, a KristályŐs-t mínusz 6-ban, április 1.-én reggel fél 7-kor (!). (Lásd: Berta Tibor „AZ Időkód” c. könyvét, Biotér-Natura Kiadó). Tudom, hegy ez sokaknak mellbevágó hír, de elgondolkodtató, hogy „Urunk születésének hírüladása” gyümölcsoltó BoldogAsszonykor, - március 26.-án van. Tehát mindenképpen TavaszÜnnep közelében…

 

II.János Pál pápa halála előtt néhány hónappal intézkedett, hogy Pápai Encyclica (kinyilatkoztatás) szülessen Szűz Mária személyéről. Ebben Szűz Máriát „Társ megváltó”-nak jelenti ki a Római Katolikus Egyház feje, a Pápa.

 

Honfoglaló őseink sírjaiból tömegével kerülnek elő olyan 4-5 cm nagyságú feszületek, - nyakba való keresztek, - melyeken a megfeszített Jézus mögött a keresztfa másik oldalán Mária van a kereszten! Kettős Kereszt EZ IS!

 

István Király 1036-ban a Magyar Szent Koronával együtt Magyarországot Szűz Mária számára FEL ajánlja. Elhallgatott tény, hogy ez a felajánlás augusztusban háromszor történt, és azt követően Szűz Anya a felajánlást jelenéssel ELFOGADTA. Ettől kezdve Édes Hazánk, Magyarország Szűz Anyáé, a Magyar Szent Korona Őfelsége is Szűz Anyáé!...

 

Fentiekből érzékelhető, hogy Szűz Mária „tiszta”-sága szentel meg mindent, amivel kapcsolatba kerül, - a legmagasabb, az ISTENI szinten. Vagyis az a kitétel, miszerint minden földi Nő Isten Anyát jeleníti meg itt a földön, ettől kezdve igen komoly súlyt kap.

 

A tudatos értelem számára ez szakrális küldetést, felelősséget jelent mind Magyarországot tekintve, mind a Világot tekintve!

 

Még akkor is, ha a Világ és benne Magyarország jelenleg nincs abban az állapotban, hogy a NŐ megkapja mindazt a tiszteletet és megbecsülést, ami Égi szerepköre okán illeti.