Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Párhuzamos Világok

2009.03.28


Párhuzamos Világok

 

 

A világ a magyar nyelvben több értelmű, mégis egy közös tőre visszavezethető fogalom.

A Teremtett Világ és a világosság ugyanazt az értelmet hordozza.

 

A világosság létrejöttéhez két minőség, érték együtthatására van szükség, fényre és befogadó közegre.

A Teremtett Világ szintén két minőség, érték páros együtthatásának a termése, az Atyai-szellem és az Anyai-lélek együttes, közös alkotása, alakot adása.

 

Az Isteni Világ Világossága, az eredendő, elsődleges Teremtés, ahol az isteni minőségeket, tulajdonságokat magukon hordozó teremtmények, az Isteni Teremtés alapanyagaiból, szellemi, lelki, éteri és fizikai anyagból maguk is teremthetnek.

A teremtmények világai, a másodlagos teremtés részét képezik, ágak, hajtások a Világfán.

A másodlagos teremtés termésének, gyümölcsének a megfelelés vagy illeszkedés egyetemes törvénye szerint meg kell felelnie a Mértéknek. A Mérték a „Világbíró” kezében van, Ő mér meg minden értéket, ami megfelel a Szentszellem és Szentlélek, az elsődleges Teremtés minőségeinek az Örök Élet részévé válik, beépül az Isteni Tudatba, lenyomata mintaként megmarad a Létezésben, ahonnan bármikor lehívható és megvalósítható az Életben. A nem megfelelő lenyomat, minta lebomlik, leépül, átalakul a karma vagy magyar megfelelője, az Iga ok-okozati törvénye szerint.

 

A Föld otthont ad, megjelenési színteret ad hamisnak-igaznak, valósnak-illúziónak és egységnek-kétségnek is.  Ez a megjelenési színtér, az élő jelenések könyve, amit mi írunk, itt és most.

Az Egység, olyan szövetség, közösség, ami kellő szabadságot, közt, teret ad minden EgyÉn számára a megtapasztaláshoz, de ad közös alapot, közösen elfogadott és felismert értékek mentén az együttműködéshez, együttérzéshez is.

 

Az ATYA-ANYA kertjében az egyik meghatározó teremtő elv: ÉLNI és ÉLNI HAGYNI, szabadon, függőségek, előítéletek, dogmák és ragaszkodások nélkül, vagyis egyedül is és együtt is tudni kell működni.

 

Fontos felismerni, hogy a SZABadság nem káosz, nem kötetlen szabadosság, hanem SZABályozott, RENDezett élettérben való együttműködés, ahol nem lehet tartósan helye öntörvényűségnek sem.

 

A Földön általában és a mi életünkben is megvalósulhat a fejetlen zűrzavar, az öntörvényű önkirekesztés, az apokaliptikus illúzió és a Teremtés Rendje szerint szabályozott valóság megtapasztalása.

 

Egy rádión egyszerre csak egy adást lehet fogni, hallgatni, egyszerre csak egy urat lehet szolgálni, vagyis vagy a hamis világban vagy az igaz világban vagyunk. Belső hangoltságunk, tudatunk minősége, ragaszkodásaink, előítéleteink, megélt igazságaink, tévhiteink, hamis tudásunk ...stb mind-mind befolyásolják, hogy a párhuzamos világok melyikében vagyunk éppen energetikailag, úgy, hogy fizikailag látszólag változatlanok maradunk.

Földanyánk egyaránt otthont ad a szakrális és nem szakrális közösségeknek is, így megjelennek az igaz és hamis fogalmak, fogalmi értékek párhuzamosan egymás mellett, mint párhuzamos világok.

 

A nem nyilvánvaló hamisságokat az illeszkedés törvénye leplezi le, tehát ami nem illik minősége, értéke szerint össze az nem egyesíthető, nem szintetizálható, csak a hamis érték áthangolása, átminősítése után. Ezért a szakrális és nem szakrális rendszerek eltérő szabályozási elveket igényelnek, és ilyenkor a szeretet tűnhet szigorúnak és lehet fájdalmas is.

A két párhuzamos világ egyikében egységben vagyunk, működünk, a másikban, pedig kétségben.

Azokkal, akik valamilyen oknál fogva éppen a KÁR, a káosz, az apokalipszis, az illúzió világában tartózkodnak, nem tudjuk az IGAZ IGE IGÁJÁt vagyis az egységet megélni. Ott csak szolgálatot lehet tenni, ami nem diadalmenet, nem sikersztori, nem a világi meggazdagodás kitaposott útja, legalábbis a Sötét Kor uralma alatt biztos nem jellemző.

 

A Dharma, magyarul Ige ott jelenik meg, ahol szellemi munka folyik, ahol szellemi evolúció megy végbe. De az Ige életbe hívja a maga Igáját is. Ez feladat, vállalás, lemondás, kötelezettség, együtthatás, együttműködés.

 

Tehát az Egység nem egy homogén massza, de nem is egymásnak ellentmondó minőségek kesze-kusza egyvelege.

 

Itt és Most a Földi megtapasztalás legfontosabb feladata, hogy megszüljük magunkból a jó lelkű, világos gondolkodású, egyenes beszédű, igazat, valósat alkotó EgyÉn-eket, akik már képesek KÖZösséget alkotva, együttműködve Egységet teremteni.

 

Az egység, akárcsak  a szeretet, kölcsönös együtthatásból, egyidejű kiáradások és befogadások sorozatából születik, terem. Mindehhez idő kell és szorgalmas munka, türelem.

 

Jézus tanítása szerint ott, ahol legalább ketten az ő nevében, jelében, minőségében jelen vannak, ott van Ő is, az Ige, az Egység.

 

Igazából a megélt minta, példaadás fontosabb, mint a szépen megfogalmazott igazság! Minden tett lenyomatot hagy a maga minősége szerint és ez másokra is példaként hat hasonló helyzetekben.

 

A farizeus szépen megfogalmazza az igazságot, de nem a szerint él, cselekszik, ezért léthazugságot és létrontást követ el.

 

Ennek hamarosan vége, mert "látható" és "érezhető" nemcsak a cselekedet, de a mögöttes gondolat és érzelem is mind többek számára. Ez arra fog késztetni mindenkit, hogy azt mondja és úgy, amit gondol, és azt tegye, amit érez és mond, mert az ellentmondásokkal való szembesülés gyorsabb ütemű, mint eddig volt.

 

Ez fokozottan érvényes a "tanítókra", "gyógyítókra", ilyen-olyan szolgálattevőkre.

 

Ezért minden megpróbáltatás, nehézség, kísértés a próba része. A próbát sikerrel ki kell állni, ellenkező esetben nem lehet tovább haladni. A kísértő, akadályember, doppelgänger nagyon fontos feladatot lát el, az evolúcióban.

A kérdés minden megpróbáltatásnál az, hogy kivel pendülünk egy húron, az illeszkedés vagy megfelelés törvénye szerint. Akit, vagy amit megszólítanak az meg kell, hogy feleljen. Ez törvény.

A hangvillát, ha megütik és a húrok elé tartják, meg fog szólalni az összes olyan húr, melynek frekvenciája megfelel.

A kísértőnek hamis hangvillája van, és a bennünk lévő hamisat szólítja meg. Ilyenkor a megfelelés lehet egy húron pendülés, vagy felismerés után a helyes frekvenciára történő behangolás.

 

Minden megfelelés, együttműködés, együttrezgés egyfajta egységet, együtthatást teremt, de hamisan is lehet egy húron pendülni!!!

 

Ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségekkel, tudati, szellemi és lelki értékekkel pendülünk egy húron. A megtévesztő fel tud kínálni értékesnek látszó hamis szellemi táplálékot, ami úgy néz ki, mintha igaz lenne. Ilyen alapokon is jöttek létre a múltban és a jelenben is nagyszabású együttműködések. Ezért minden együttműködés IGAZát, IGÁját a szellemi idea, az ige minősége, értéke és az a mögött meghúzódó szándék, mozgató lélekminőség határozza meg.

 

Ezért fontos nagyon a megélt példa, a minta, mert gyümölcséről ismerszik meg a fa.