Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pünkösd 2012

2012.06.06

PÜNKÖSD 2012„Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd énrólam bizonyságot.”(János 15:26).2012 PÜNKÖSD – a Földön élő, mai ember életében a legfontosabb dátum. Nem volt és nem lesz ebben az életünkben több ilyen. Megérkeztünk ahhoz az útelágazáshoz, ahol legtöbbünk lelki döntés elé áll. Arról fogunk dönteni, ha még nem tettük meg, hogy a kettéváló ösvény melyikére lépjünk. A jobbra vezető utat választjuk-e, amely a fejlődés, a megszabadulás, a felemelkedés, a „mennybemenetel” útja, vagy elindulunk az útelágazás balra vezető szárán, amelynek szintén a megváltás a célja. Megváltás, igen ám, de a kínszenvedésen és a „kereszthalálon” keresztül.

A húsvéti misztériumban Jézus megmutatta nekünk, hogy akár lehet a kínhalált is választani a felemelkedés eszközéül, ugyanis bebizonyította, hogy még a kínhalálon túl is a feltámadás, a boldogulás, a megdicsőülés vár mindenkire.

De kérdem én: Miért választanánk a kínhalál fájdalmas útját, ha van egy másik, egy megnyugtatóbb is?

Annak a csodálatos fogalomnak, hogy „Krisztus megváltott minket a halálával” egészen egyszerűen annyi az értelme, hogy a mai embernek nem kell kínhalált szenvednie a felemelkedésért. Bebizonyosodott, hogy a kínszenvedéssel teletűzdelt életút ugyanoda visz, ahová egy másik ösvény…

Ez a másik ösvény pedig nem más, mint annak a csodának a titkos ösvénye, amelyet Pünkösd hoz el az embernek!

A Pünkösdi Misztérium ajándékkal jön, egy ezüst tálcán felkínált, isteni ajánlattal. Ez az isteni ajánlat számodra majd’ 2000 év óta áll! Azt, hogy élsz-e vele vagy sem, majd te magad döntöd el…Mai szemmel vizsgáljuk meg, mi is történik a Pünkösd körüli időszakban!

Húsvét után negyven nappal, Krisztus ígérete a következő: mennybemenetele után, elküldi ajándékát az embereknek. Az igazság Lelke száll majd rájuk, a Vigasztaló, aki ajándékokat!!! nyújt azoknak, akik ezt az „ösvényt” választják…

Történik ezután, az ötvenedik napon, hogy a tanítványok együtt vannak. Mária is jelen van. Közös imádkozásuk közben lángnyelvek sugaras formájában, „rájuk száll” a Szentlélek és ki-ki megkapja a maga karizmáját, az ajándékát, az Atya Lelkét.

Az ajándékok (karizmák) a következők:

1. bölcsesség
2. tudás
3. hit
4. gyógyítás ajándékai
5. erkölcsi megújulás, erősség
6. prófétálás
7. lelkeknek ismerete
8. nyelvek magyarázata
(Pál első levele a Korinthusiakhoz (12:8-10)


Csodálatos, nagy értékű minőségek ezek! Az őskeresztény felnőttkori alapbeavatás alkalmával megszerezhető jogok és kiváltságok! Ne rohanjunk el mellettük! Álljunk meg és gondolkozzunk! Törjük egy kicsit a fejünket, ugyanis ezeket az ajándékokat nekünk is felajánlják! Úgy bizony, itt, ma, 2012-ben, Magyarországon, és a világ bármely pontján! Kérdésünk hát: hogyan érdemesülhetünk rájuk?Kutassunk egy kicsit vallástörténetünkben.

Az őskeresztények, Jézus tanainak a követői voltak. Jézus pedig hatalmas tudással, 30 évnyi tanulással a háta mögött óriási energiák mozgatója, az emberi test, lélek, szellem kiváló ismerője, tibeti, indiai, egyiptomi, így atlantiszi beavatások részese és rendkívüli birtokosa volt. Éppen azért, mert uralta a világot mozgató elemi erőket, kora egyik legnagyobb mágusa. A mágus minőség akkoriban Pártiában, a MAG nép egyik őshazájában, ahonnan Mária, az édesanyja származott, a legnagyobb főpapi minőség.

A pártus nép Istent, nagy erejű Fénylényként, sokszor a Napistenként, a mindeneket megtermékenyítő Erőként tisztelték. Jézus dolgozik a pártus tudással és vezérli a fény megtermékenyítő erejét! A Római Katolikus Egyház a Niceai zsinaton, 325-ben, természetesen e gigantikus tudás eredetét pogánynak bélyegzi és száműzi még írmagját is a Bibliából…. De hja, azok a fránya lángnyelvek, azok bizony bent maradtak valahogyan a sorok között, árulkodó jelként az utókor számára. (Talán ha kisfecskéket, vagy cserebogarakat festettek volna minden apostol feje fölé, akkor nehezebben jöttünk volna rá, de így… - Jaj, ezért bocsánat, de nem tudtam kihagyni.)

Nos tehát, adottak pontosan a fej fölött, a lángnyelvszerű sugarak, majd a képességek, szinte azonnali megjelenése. Onnan tudható, hogy az apostolok azonnal dolgozhattak a karizmáikkal, hogy máris elkezdtek tanítani, prófétálni és nyelveken szólni. Pál apostol azt írja, hogy csak azon az egy napon 3000 ember vált követőikké, mert minden embert, az akkori soknyelvű Izrael területén, a saját nyelvén tudtak megszólítani. Ezen a napon alakult meg az ősegyház maga.Az őskeresztények Jézus után még használták a fényt, mint aktivátort, az életükben. Tudták annak gyakorlatát, hogy abban a pillanatban, ahogyan szeretetteljes gondolatban vagy imádságban, az Atyai szeretet sugaraként magukra kérnek és gondolnak egy fényoszlopot, vagy fényzuhatagot, az azonnali hatásként az emberi agyban aktivál valamit. Ők talán nem voltak tisztában az anatómiai térképükkel, csak azt tudhatták, hogy a módszer alkalmas, tehát használták.

Ma már akadémiai orvoslás által alátámasztottan tudjuk, hogy a tobozmirigy, amely agyunk egy védett helyén helyezkedik el, egy olyan szervünk, amely különleges tulajdonságokkal bír. A tobozmirigy, más néven a lélekmirigy, egy belső elválasztású mirigy, amely kristályszerkezetének serkentésével különleges képességeket hoz a felszínre: pontosan a fent megemlítetteket. Rendkívül magas frekvenciájú eszközök tudják aktiválni: pld. kristályok, bizonyos hangfrekvenciák, vagy a polarizált fény.

Niceai zsinat ide, Niceai zsinat oda, II. János Pál Pápa jólelkűen súg azért nekünk, mert ezt írja:

„A Szentlélek első és legnagyobb ajándéka a bölcsesség, amely a Magasságból kapott Fény: különleges részvétel Isten misztikus és fenséges ismeretében…”

„A tudás, az értelem, vagyis az intellektus szó a latin „intus legere” kifejezésből ered, ami azt jelenti beleolvasni valamibe, vagyis valaminek a lényegébe hatolni, valamit teljes fényességében megérteni…”

„Az erősség karizmája a Fény áldása a lélekre, a félelem sötétsége elhal a Fény derűje és ereje mellett…”Nocsak - nocsak!

A Római Katolikus Egyház mégis tud valamit! Akkor tehát van szerepe a Fénynek, ahogyan azt az őskeresztények tanították Krisztusra hivatkozva - és talán mégsem volt szerencsés "lebutítani" az Újszövetséget? II János Pál Pápa vajon sejthette már? Vagy pusztán arról lehet szó, hogy nem tudja a jobb kéz mit tesz a bal?

Bizony, ezt nem lehet tudni!! De kiknek és miért tartogathatták vajon ezt a titkos tudást az egyházatyák, mert hogy a széles tömegekhez nem jutott el értelmezhető módon, az teljességgel bizonyos!

Nos az egyházi körök szándékainak a taglalása nem feladatunk, megteszik ezt mások helyettünk, viszont az annál inkább feladatunk, hogy megleljük az utat a felemelkedés felé.

Az út pedig, nem a manipulált „gyermekded vetítéseken” keresztül visz, hanem visszavezet minket az emlékezésbe, MAG népünk szívébe, a pártus fényvallás eredetéhez, a valaha volt atlantiszi tudás beavatásaihoz. Jézus az Atyától való tisztaságán keresztül megmutatta az utunkat, csak ismernünk kell ezeket az erőket. Tudnunk kell alkalmaznunk őket! Pünkösd ezt a titkot hozza el neked a „kereszthalálért” cserébe!Nos, most ezek után, újra kérdezlek: döntöttél-e?

Ha a válaszod igen, akkor a következő a teendőd:

Pünkösd környékén, ha teheted egy kisebb, vagy nagyobb csoportban végezz szeretettel teljes meditációt. De ha egyedül vagy is, menni fog. Imádkozz kiáradó szívvel, kérd az Atyát, hogy segítsen befogadni a Szent Szellemet, amelyet az Ő Fénye áraszt rád.

Ekkor gondolatban képzeld el azt, hogy egy termetes, ragyogó fényoszlopban állsz. Legyen a fénynek ereje, és mint egy zuhatag mozogjon, ahogyan árad rád. Figyeld meg a csillogását, az erejét, a hangját, Úgy állj, vagy ülj, hogy két talpad a földön legyen, és ne keresztezd sem az ujjaidat, sem a lábaidat! Az őskeresztények kitárt karokkal és felfelé néző tenyérrel imádkoztak.

Fontos tudni, hogy a fény, amelyben állsz, már eleve gyógyít! Engedd át magadon belülről is. A fejed tetején, a korona csakrán át, jut be a testbe. Az agyban lévő tobozmirigy kristályai aktiválják azt, vagyis eredményül polarizált fényt kapsz… A polarizált fény sejtszinten gyógyít, frekvenciát emel, szorongást csökkent és rendkívül sok jótékony hatással bír az emberi szervezetre. Engedd a fényoszlopot le egészen a földig, engedd le Földanyába, hogy földelődni tudj, ha túl sok energia zúdulna rád egyszerre.

Ami még fontosabb, hogy a fénnyel töltekezett állapotodban közel kerülhetsz az Atyához, a Krisztusi minőséghez. Minden egyes gyakorlattal egyre tökéletesebb és felemelőbb lesz az érzés. Azt, hogy melyik lelki ajándék a tied, a lelked majd eldönti, ugyanis emlékszik arra a küldetésre, amiért a Földre születtél. Észre fogod venni, melyek lehetnek a tieid.Hálát adunk az Égnek, hogy Pünkösdöt elkerülte a kereskedelem figyelme! Nem nyuszi tojásokkal, műfenyőkkel és ajándékvásárlási őrületben kell tölteni a drága időt, hanem önmagaddal lehetsz.

Nos tehát, … a színpad a tied! 2012 pünkösdje az útmutató időszak, az útelágazás maga.

Tapasztalható lesz mostantól, hogy tömeges „ébredéseknek” lehetünk tanui, rohamosan nő azoknak a száma, akiknek megcsendül a lelkében valami, talán szikra gyúl, talán felmerül egy emlékkép. A legtöbben azt fogják érezni, hogy már jártak valaha, valahol egy Aranykornak nevezett csodálatos érában. Most pedig nem tesznek mást, csak megengedik a sorsuknak, hogy újraélhessék, és újra virágoztassák e kort, amely oly ismerős!.

A MAG nép genetikai eredete az Aranykorból származik. Több tízezer, éves. A lelki eredete pedig egyenes ágon az Atyától való. Hozzá van „direktben” bekötve. Az aranykori ember telve van szívjósággal, óriási, szunnyadó teremtő erőkkel, krisztusi minőségekkel. Lelke számtalan beavatáson van túl, hatalmas tapasztalat áll mögötte, hiszen ő az úgynevezett „öreg lélek”. Ő már nem hadonászik, és nem uszít, már nem esik pánikba, ugyanis ő ezer tűzvészt, ezer árvizet, ezer katasztrófát látott már a sok inkarnációja alatt. Egyszerűen tapasztalatból tudja, hogy vész esetén hová kell nyúlni, ezért csendben, és biztosan teszi a dolgát.Az, hogy most ilyen sokan a népünkből újra itt vagyunk a Földön inkarnálódva, Kárpát-hazában, a Föld gyógyító központjában, és szerte a világban, annak rendkívüli oka van.Segítünk emlékezni azoknak, akiknek van mire. Csendben, de biztosan tesszük a dolgunkat az Atyától való szent szövetségünk alapján, visszavesszük a jogot erőink uralma fölött, tanítunk, gyógyítunk, áldást hozunk, békét teremtünk és a megnyugtató megoldások felé tereljük a világunkat. Az Aranykor felé, a megváltás felé, a lelki dimenzióváltás felé.

Tehát Húsvét és Pünkösd misztériumának Arany kapuja megmutatta, milyen módozatok közül választhatsz, ha még ezidáig nem tetted volna meg! Itt az idő! A pünkösdi időszak, Húsvét után, egy második csodálatos felemelő lehetőség a váltásra. Dönts bölcsen, ugyanis szüksége van rád a világnak!

Szükségünk van rád és minden egyes jó szándékú, tiszta tekintetű, egyenes tartású főre. Légy bár a MAG népből való, vagy egyszerűen egy, az Aranykorba vágyó, fejlődni és felemelkedni szándékozó Ember. Jössz velünk! Haza megyünk!

Fénnyel töltekező, Áldott, Vigasztaló, és Bizonyságot hozó Pünkösdöt Minden Kedves Olvasónknak!

Holló-Szabó Julianna és a GHV Csapata

/Átvétel: GHV Titok - www.atitoksikerkulcs.shp.hu