Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A tantra azaz Tan-T-Ra megértése nyugaton és keleten...

2012.05.07

A TAN-T-RA megértése NYUGATON és keleten

avagy   a  mai  ember  megértése az Emberiség Gyökér Kultúrájáról,

a ránk maradt 40 ezer éves, sőt, 300 ezer  éves leletek tanulmányozását követően

 

„ ha Földön kivüli  civilizációk látogatnak Földünkre, azt CSAK leigázási  szándékkal tehetik” ez  a vélemény a nyugati „fejlett” civilizáció  egyik  egyedéé. Mindenki  magából  indul  ki ! – szoktuk  mondani…

Míg  ilyen  a Mi  Világunk  hozzáállása,  hogyan  is  gondolhatjuk,  hogy  képesek  lehetünk  megérteni  bármit, ami  nálunk  fejlettebb? Ezért  hát  létrehozták  azt  a megfellebbezhetetlen  dogmát,  hogy a „lineáris fejlődés”  elve  szerint  minden, ami  időben  előttünk  volt, az  fejletlenebb ! Erről  az  alapról – mintegy 22-es csapdájáról – már  biztonságban  érzik  magukat…

Duális  Világunk adta megtapasztalásaink  nem  engedik, hogy egy  azt meghaladó, Unipoláris, vagy Multipoláris rendet  felfogjunk, megértsünk és elfogadjunk!  Mindössze annyit  tehetünk (teszünk), hogy  ezen magasabb  világok duális képét (!) leképezzük, vagy pláne – elképzeljük, és  AZT értelmezgetjük, magyarázgatjuk  addig, amig  végül „magunkénak” nem érezzük. Ez  az, amikor az  ember  lábánál  fogva próbálja ISTEN-t lerángatni  a földre…hogy megérthesse. Ahogy  a SzentHáromság-gal  teszi:  „ a Három EGY !” – mondjuk, csak  kevesen képesek  felfogni, hogy  ez mit jelent !

BUDA, ( SakyaMuni Buddha)-  aki  NEM  alapitott  „vallás”-t, csak  tanitásokat  hozott el, hogy átadja, - nos, Ő megvilágosodását  követően „átnézte” a Világ jelen állapotát, és megállapitásai  között  szerepelt: „ a magasabb TAN-T-RA-t még  nem adhatom át nektek, mert nem vagytok képesek befogadni, hanem magasabb Világokban kell  tanitanom – majd  jön  utánam 500 év  múlva, aki elhozza nektek megint…”. Éppen a megjelölt  időben  született  le Krisztus, akit a Világ  sokféleképpen  nevezett, ( Nazir, Isa, Jesse, Jesu, Avalokitesvara,…) Mi most itt Jézusnak  mondjuk.

Azóta eltelt nagyjából 2500  év, illetve 2000 év.

A helyzet azóta sem  sokat  változott…

De  nézzük meg,  MIÉRT  volt oly  nagyon  fontos  az ÉG-nek, hogy  újra, és újra leküldje  nekünk ezt a tanitást, a magasabb TAN-T-RA-t ? Azért, mert az ÉG-i  Birodalmat (Shamballa, Égi Jeruzsálem, - ki  hogyan  nevezi) csak ezen az ALAP-on lehet megvalósitani  itt, a Földön! Mindazok, akik ennek megértésére, megélésére  képtelenek, NEM mehetnek be ebbe a Királyságba, - nem alkalmasak RÁ.

Miért Jézus EREDETI  tanait  vesszük Mi  itt  alapul? Éppen azért, mert legutóbb Vele küldte le a SZERETET tanitását, - a SZIV TAN-át – az ÉG, hogy „megszabadit”-son ! Ebben a TAN-ban valójában a SZERELMETESSÉG-ről  van szó, amit  a MAG-népek mindig is ÉLTEK. Ezen Élet-ben megélt, és gyakorolt LÉT-állapot miatt  voltak  gazdagok, és legyőzhetetlenek….és persze „mások”  által  irigyeltek!

A  mai  ember  számára a „ vallás”  szellemi  dolog, élesen ELKÜLÖNÜL  a  napi gyakorlattól. Ez a hasadás a TUDATBAN  kezdődött, az első  sikereként a kis-ÉRTŐ-nek! Ezért a mai ember, aki az anyagin kívül nem ismer más MEGHATÁROZÓ, Létét eldöntő, fontos  dolgot, - nem foglalkozik a szellemi, tudati kérdéssel, - csak hajtja az anyagi (társadalmi, gazdasági) mókuskereket  egyre  gyorsabban, immár végkimerülésig. Akkor  pedig  összeesik. VÉGE – gondolja, és mondja (sokan –tévesen- a halálra  is  gondolnak ilyenkor) Ebben a pillanatban  MEGÁLL a kerék, és  kiderül, hogy Ő még  mindig ÉL, és VAN, és JÓL van….és a keréken kívül is VAN  Világ, - sőt, ott  kezdődik csak  IGAZ-án! Vagyis az  ilyen „hasadt” tudatú ember számára az összeomlás A megszabaditással  felér…

A  felébredettek számára  nem az összeomlás  hozza  meg a MEGSZABADULÁS-t. Ha az ősi, szerelmetességen (testvériség, EGY-ség tudat, szeretet alapú létezés) alapuló  társadalmak (közös jellemzőjük miatt MAG-népek, vagy ijjfeszitők) gazdagok, és legyőzhetetlenek  voltak, szerte a FÖLD-ön, („primitiv” technológiáik ellenére) és bennük  ismeretlen  volt (!) a rabszolgaság, hanem mindenki SZABAD  volt, akkor a KULCS a SZELLEMISÉG-ük, mint tudati ALAP! A SZERELMETES -S- ÉG…

EZÉRT  kellett a mókuskerék  működtetőinek letagadni a történelmi múltat, ezen államok létét is, beállitani őket „primitiv”-nek, és csak a jóval később kialakult rabszolgatartó társadalmak létét meghagyni ( a régészek NE ássanak olyan  mélyre!). Ezért kellett Jézus tanait „értelmezni” és kanonizálni ( összeállitani, amit a KÁNON-ba be lehet  emelni), vagyis átirni, kiforgatni, és tűzzel vassal kényszeritett DOGMÁVÁ mereviteni. Ezért kell 500, vagy 1000 éves „történelmi” egyházakra hivatkozva ma is KIZÁRNI minden  tanitást, ami ezekre mutat  vissza.

A TAN-T-RA  fogalmát a mai ember  INDIAI lelki szeretet közösségek (szellemi tanitók által fenntartott „Ashram”-ok) révén  ismeri, amelyek tanitását nyugati kultúrák gyermekei  próbálták közvetiteni a saját tudati  alapjuk által megszabott keretek  között. Számukra  ez jórészt  az indiai kenderhez  kötött „szabadság”, amiből a szexet értették, a szerelmetesség egyetemes ELVE ott maradt Indiában. Ez eredményezi azt a mai megértést, (kis-Értés-t) miszerint a TAN-T-RA a szeretkezés, (férfi-nő szexuális egyesülése) legmagasabb tudása. Valóban, az alacsonyabb TANTRA tanitása, mint alap, mint testünk számára a CSONTVÁZ !

A magasabb TAN-T-RA  megértéséhez  jobb, ha a Kr.u. 600-800  között TIBETBEN  kialakitott, -össztársadalmi alapot  képező -TAN-hoz nyúlunk. Ezt – az akkor Kashmirban testben  élő – Guru Rimpocse, vagy Padma Szambhava, azaz GábriÉL  Arkangyal  vitte  fel Tibetbe, s ott az egész társadalom hajtóerejévé tette, lecserélve az elsötétedett  korábbi BöőN –vallást vele. Ennek lesz  majd legnagyobb megvalósitója a Buda vonal Kagyü ágának tantrikus Mestere, Na-ro-Pa, Mi-lu-Pa, és a megvilágosodott jógi,  Mi-la –Ré –Pa  ( Ré-Pa : értsd „megvilágosodott Atya”).

Vagyis az indiai TAN-T-RA  vonal gyökérmestere az AVATAR, -   GábriÉL Arkangyal, és  ugyan Ő  a tibeti TAN-T-RA gyökérmestere  is. Ám a tibeti-t  jóval  később inditják, ( az indiai tantra-hagyomány már több, mint 1000 éves  ekkor !) és a MEGVALÓSITOTT  MESTER, Mila RePa  csak 1000 évvel Mi előttünk élt! A tibeti  nép zártabb  földrajzi és  vallási EGY-séget  alkotott (mind a mai napig), igy  jobban megőrizte VÁLTOZATLANUL az  eredeti tanitásokat. Mint  mondtuk  itt, Tibetben a TÁRSADALMI  alap is a BUDA-ista TAN-T-RA  volt, és ezért  nehezebben vált kikezdhetővé.

Az alapitó GábriÉL  annak a  tanitványi-beavatotti KÖR-nek  volt a MESTER-e, akik az ÉSZAK-INDIA-i MAHAR-ADZSA-k  voltak (értsd:Magyar Atyák), India máig meghatározó,  tudás-örző MAG-ja, akik legendás gazdagsága  átivelt napjainkra is- lásd TATA  autógyár, mint a Világ legnagyobbja. Közülük kerültek ki a „Nap-Keleti Bölcsek”, akik   Jézus Csillagát, a Bethlehemi  Csillagot  követve  jönnek  az AVATÁR Nazirt  feltalálni, és majd Egyptom  után Jézust ott, náluk tanitják a védikus  tudáson FELÜL a Gábri-ÉL-i  iskolában. Egyptom mellett INNEN  van  Jézusnak  akkora  tudása, amivel   öreg  tanitókat is leiskoláz…. Ez a beavatotti KÖR, és  Jézus  EGY  nyelven beszélt, az ISTEN-i TANITÁS  nyelvén. Ez  egy fraktál természetű, „élő” nyelv, szó-tag-ol-vas-va érthető, úgy működik.

TAN-T-RA jelentése a nyugati közvetitők szerint TAN :tágit TRA: módszer. Tágitási módszer. Szerintük szanszkryt-ül. Nézzük  ugyan ezt ős-nyelven. TAN: tan T: kereszt, vagyis „középpont” Ra: fény,delelőNAP. Olvassuk  össze ( Fény-középpontúság tana). Kissé  „árnyaltabb”, mint a tágitás….Persze lehet igy is, rázni a tant, meg úgy is,- de  én maradok a MAGyA  változatnál. Csak megjegyzem, hogy az  egyik „ titkos” gyakorlat a „beavatottak”-nál a FényKereszt Meditáció! Ma is…

A magasabb TAN-T-RA  tehát Jézus eredeti tanainak  része. Talán ezért csináltak prostituáltat Mária Magdolnából….Talán EZÉRT  hiányzik – az egyébként teljes – Jézus-i Tanokból és példákból a szexualitásunkra  vonatkozó rész!

Nem  hinném, hogy  a Férfi/Nő  közötti testi  kapcsolatot  tanitotta  volna, mint alacsony TANTRA-t, pláne, hogy EZT  már  előtte 500  évvel BUDhA  ( néma „h” nem ejtjük! ) megtette! A MAG-osabb TAN a SZIV-KÖZPONTÚ  LÉT  FÉNY-tana ! ISTEN-Emberi mivoltunkba EMEL ! Azonban IGAZ, hogy az alapja, az „inditó” energia,  az  a FöldAnya ERŐ, amelynél nagyobbat  itt, Mi  nem  tapasztaltunk  még…Ettől indul be a folyamat, aminek van - csak  itt  érvényes - befejezése, és  van MEGSZABADITÓ, a SZERELMETESSÉG állandó állapotába  felemelő, FÉNY-BE-AVATÓ végkifejlete IS !!!

 Mi

EGY

ütt